FANDOM


Tên kỹ năng của thú
Thông tin kĩ năng của Pet
Sức mạnh của: Đấu Sĩ
Công dụng: Tăng sát thương cho đồng đội bị đánh trúng.


Kiếm Gà (Tiếng Trung Quốc: 啵咕小剑 Bo gu xiǎo jiàn, Boo Goo thanh kiếm nhỏ)

Công dụng

Kỹ năng được nâng theo Level

Mối quan trọng đối diện với Pet khác

Mầm Xanh

Tóm tắt

Kiến

Tóm tắt

Gà Con

Tóm tắt

Đấu Sĩ

Tóm tắt

Ấu Long Cổ

Tóm tắt

Phụng Hoàng Băng

Tóm tắt

Đánh giá chung

Ưu điểm

Nhược điểm

Kết luận về kĩ năng này

Bảng thăng cấp

Số Level: Mở khóa khi: Nội dung kỹ năng thay đổi:
Lv1 Lv20 Bắn bất kỳ loại đạn nào trong TURN cũng sẽ tăng 100 sát thương cho đồng đội bị đánh trúng. Duy trì 2 TURN.
Lv2 Lv33 Bắn bất kỳ loại đạn nào trong TURN cũng sẽ tăng 300 sát thương cho đồng đội bị đánh trúng. Duy trì 2 TURN.
Lv3
Lv4
Lv5