FANDOM


Tên kỹ năng của thú
Thông tin kĩ năng của Pet
Sức mạnh của: Đấu Sĩ
Công dụng: Tăng may mắn, gây sát thương đối phương


Gà Chúc Phúc (Tiếng Trung Quốc: 啵咕赐福 Bo gu cì fú, Boo Goo bless)

Công dụng

Kỹ năng được nâng theo Level

Mối quan trọng đối diện với Pet khác

Mầm Xanh

Tóm tắt

Kiến

Tóm tắt

Gà Con

Tóm tắt

Đấu Sĩ

Tóm tắt

Ấu Long Cổ

Tóm tắt

Phụng Hoàng Băng

Tóm tắt

Đánh giá chung

Ưu điểm

Nhược điểm

Kết luận về kĩ năng này

Bảng thăng cấp

Số Level: Mở khóa khi: Nội dung kỹ năng thay đổi:
Lv1 Lv8 Ném ra 1 gà, gây 120% sát thương cơ bản, 100% crit. Tăng 100 điểm may mắn cho bản thân. Duy trì 2 TURN.
Lv2 Lv17 Ném ra 1 gà, gây 150% sát thương cơ bản, 100% crit. Tăng 300 điểm may mắn cho bản thân. Duy trì 2 TURN.
Lv3 Lv25 Ném ra 1 gà, gây 180% sát thương cơ bản, 100% crit. Tăng 500 điểm may mắn cho bản thân. Duy trì 2 TURN.
Lv4
Lv5