FANDOM


Đi đánh kiến ma quái.
Cùng cứu gà con thôi!
Trả thù quốc vương và Matthias.
Truy tìm tộc trưởng Sulan và dạy cho hắn 1 bài học.
Cuộc thám hiểm của đấu sĩ giữa tranh đoạt Minotaure.
Cùng nhau chiến Tà Diệm Long.
Hãy hoá thân thành chú đấu
sĩ đáng yêu nào!
Bác học vẹt cố gắng chiếm vương quốc gà, hãy ngăn chặn ông ta lại.
Rừng rậm Gamazon có chuyện gì đó lạ lạ...
Hoang mạc ấy hãy chiến đấu con cua quái quỷ...
Tên ma cà rồng ấy chưa bỏ cuộc tấn công ta đâu...
Bà Anna đang có âm mưu nguy hiểm, hãy chặn bà ta lại.
Ở đấu trường này, hãy chiến đấu toàn bộ chiến binh phó bản thường chặn hoàng cung Matthias.